top of page
Anchor 1

Top Minds

Bij elk coachtraject maakt Top Minds gebruik van NLP (neurolinguïstisch programmeren), Systemisch werk, Oplossingsgericht werk en de Taal van het Lichaam.

 

Gecertificeerd NLP-trainer en coach

Met NLP leer je hoe je door middel van taal en non-verbale communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. NLP helpt bij het nemen van beslissingen, bij het inrichten van je leven, om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren en in actie te komen.

Systemisch werk

Systemisch werk gaat over de werking van systemen (groepen) en de invloed daarvan op ons functioneren vanuit de onderstroom. We worden geboren in een familie (systeem), groeien op en bewegen ons dagelijks van gezin, naar werk, vriendengroep of bijvoorbeeld de sportclub.

Of beter gezegd van systeem naar systeem, van groep naar groep. In een systeem kunnen allerlei dynamieken en patronen spelen, die ervoor zorgen dat je in je dagelijks leven niet altijd keuzes maakt, zoals je zou willen. Alsof er een elastiekje is dat je steeds weer terugtrekt in je oude patroon. Dit gaat tegen beter weten in en vaak onbewust.

Dit wordt de onderstroom genoemd, datgene wat bepaalt hoe we dingen doen en wat we doen. Gedrag, dat zich herhaalt in bepaalde situaties, is herkenbaar.

Effortless coaching

Intuïtief aanvoelen wat de juiste keuzes zijn, ontspannen goede resultaten behalen. Moeiteloos leven en werken is je eigen ruimte vanzelfsprekend innemen.

Oplossingsgericht werk

Ik werk vooral oplossingsgericht dit gaat over het weer zien en voelen van mogelijkheden, over het maken van een stap(pen) waarvan je eerst dacht dat dit niet tot een oplossing zou kunnen leiden. En ik ga er vanuit dat kleine stappen minstens zo waardevol kunnen zijn als grote stappen. Iedereen heeft alle oplossingen al in zich. We hoeven ze alleen maar te (her)ontdekken.

Taal van het lichaam

Een lichaamsgerichte benadering. Hierbij leer je om een krachtige verbinding te leggen tussen lichaam en geest. Daardoor kom je dieper in contact met je gevoelens en verlangens. Deze vorm is vooral geschikt wanneer je stress, burn-out, of psychosomatische klachten ervaart.

De kracht van NLP

Ongeveer 15 jaar geleden heb ik de kracht van NLP ontdekt. NLP is de studie naar onze bewuste en onbewuste binnenwereld en naar ons gedrag. 

 

Hoe we dingen doen

NLP gaat over 'hoe' we de dingen doen. En over hoe wij reageren met onze communicatie en ons gedrag, op hetgeen wij zien/ervaren. Wanneer je niet tevreden bent met ‘hoe’ je de dingen doet, kun je dit veranderen.

Om te veranderen en je te ontwikkelen is het belangrijk je vaste patronen te onderzoeken, en wanneer je dit nodig vindt, te veranderen. Dit begint met bewustwording, met een realistische kijk op jezelf, je mogelijkheden en je beperkingen.

NLP is daarbij een krachtige en effectieve methode om inzicht te krijgen in je eigen gebruiksaanwijzing. NLP richt zich niet op problemen maar op oplossingen en het is geen truc, het is een techniek waarmee je veel bewuster naar jezelf én de omgeving kijkt.

Keuzemogelijkheden creëren

Met NLP verandert de manier waarop je in het leven staat waardoor je meer keuzemogelijkheden voor jezelf creëert, je krijgt grip op je emoties, voelt en stelt makkelijker grenzen. Je kunt problemen makkelijker en sneller oplossen, je ontdekt je passie en je missie in je leven én je krijgt tools hoe jij je passie vorm kunt geven. Hierdoor kun je kansen beter benutten, zodat je weer (meer) grip krijgt op jezelf.

bottom of page